Śpiewnik

Abba Ojcze
1. Ty wyzwoliłeś nas Panie
Z kajdan i samych siebie
A Chrystus stając się bratem
Nauczył nas wołać do Ciebie:
Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze!
2. Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie
Abba Ojcze!
3. Bóg hojnym Dawcą jest życia
On wyswobodził nas z śmierci
I przygarniając do siebie
Uczynił swoimi dziećmi.
Abba Ojcze!
4. Wszyscy jesteśmy braćmi
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.
Abba Ojcze!

 

Alleluja, Alleluja, amen, amen, Alleluja
Alleluja, Alleluja, amen, amen, Alleluja
1. Pokłońmy się przed Nim- On naszym Panem jest! /2x
Pokłońmy się przed Nim- On naszym Panem
Amen, amen, Alleluja!
2. Radujmy się bracia- On naszym Panem jest! /2x
Radujmy się siostry- On naszym Panem jest!
Amen, amen, Alleluja!
3. Posyła nam Ducha- On naszym Panem jest! /2x
Posyła nam Ducha Swego- On naszym Panem
Amen, amen, Alleluja!
4. Chrystus do nas powróci- On naszym Panem jest! /2x
On do nas powróci- On naszym Panem Amen, amen, Alleluja!

 

Amen – jak Maryja
1. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi,
Mów: Amen – jak Maryja,
Amen – widocznie Bóg tak chce.
Tak jak Maryja,
Wypełniaj wolę Boga
I zanieś tam swój uśmiech,
Gdzie często płyną łzy.
2. Kiedy w twym sercu, nic więcej prócz bólu,
Mów: Amen – jak Maryja …

 

Ani brat mój ani siostra
1. Ani brat mój ani siostra,
tylko panie ja muszę więcej modlić się (2x)
Tak ja, tak ja, tak Panie ja, muszę więcej modlić się (2x)
2. Ani ojciec, ani matka…
3. ani Bolek, ani Lolek…
4. Ani Jacek, ani Placek…
5. Nie teściowa, nie synowa…
6. Ani gość mój, ani sąsiad…

 

Aż sponad mórz (new)
O miłości Twej zawsze śpiewać,
O miłości Twej zawsze śpiewać chcę!

Aż sponad mórz i szczytów gór,
Twa miłość spływa na mnie w dół
A ja otwieram serce swe,
niech miłość Twa uwolni mnie!
Szczęśliwy jestem w prawdzie tej
do Ciebie wznoszę ręce me.
Chcę zawsze śpiewać o miłości Twojej Panie!

 

Bądź z nami w kontakcie (new)
Bądź z nami w kontakcie, Panie Boże
chociaż diabeł robi nam zwarcie,
Niech iskra miłości między nami przeskoczy
i zapalą się nasze latarnie. /2x

 

Będę tańczył
Ref. Będę tańczył przed Twoim tronem
I oddam Tobie chwałę
I nic już nie zamknie mi ust.
Żaden mur i żadna ściana,
Największa nawet tama,
Już nie, nie zatrzyma mnie już.

1. Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką,
Wolność, którą mam w Tobie, jest prawdziwa.
Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić,
Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie.

2. Większy, większy jest we mnie Ten, który,
który mnie umacnia. Bo żaden goliat nie może z Nim równać się.

 

Będzie to piękne spotkanie (new)
Nie mamy już miejsca stałego.
Wśród wszystkich zakątków tej ziemi.
Szukamy wciąż miejsca swojego,
Wciąż do nowego dążymy.
Ale przyjdzie taki dzień,
Gdy zapuka do ciebie Ktoś,
Wówczas powie ci: Odnalazłeś swój dom,
Dom spotkania Miłości.

Ref. Będzie to piękne spotkanie,
Spotkanie, którego nie zna nikt.
Będzie to przebywanie
Na zawsze i po wieczne dni.
Jasność stanie przed tobą
I ciemność na zawsze przeminie.
Pan wyjdzie na to spotkanie
W jedynej dla ciebie godzinie.

 

Błogosław duszo moja Pana (new)
Ref: Błogosław duszo moja Pana
wszystko co we mnie Jego Najświętsze Imię.
Błogosław duszo moja Pana
Jego dobroci nigdy nie zapominaj /x2

On odpuszcza wszystkie twoje grzechy– leczy
wszystkie twoje choroby.
Okazuje swoje miłosierdzie– On ratuje ciebie
od zguby.
On napełnia twoje życie dobrem– aż odnowi
się twoja młodość jak u orła.
Nie odpłaca według grzechów,
nie chce wiecznie gniewać się,
On pamięta żeśmy prochem,
On najlepiej wie!

Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi- Pan lituje
się nad pokornym.
On oddala od nas nasze winy- jak daleko
wschód od zachodu.
Jak wysoko niebo jest nad ziemią- tak jest
wielka dobroć dla ludzi, którzy się Go boją.
Dni człowieka są jak trawa,
Kwitnie on jak polny kwiat.
Kiedy mocniej wiatr zawieje,
Znika po nim ślad!

Błogosławcie Pana- wszyscy aniołowie
Błogosławcie Pana- wszyscy Jego ludzie
Błogosławcie Pana- wszystkie Jego dzieła
Błogosławcie GO!

 

Błogosławiony
Błogosławiony Pan Opoka moja /x2

 

Bo góry mogą ustąpić
Bo góry mogą ustąpić, (2x)
I pagórki się zachwiać (2x)
Ale miłość Moja, miłość Moja
Nigdy nie odstąpi od ciebie- mówi Pan.

 

Bo jak śmierć
Bo jak śmierć potężna jest miłość
A zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol
Żar jej to żar ogania, płomień Pański
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości
Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.

 

Bo nikt nie ma z nas
Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem,
każdy wnosi ze sobą to, co ma najlepszego.
Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie
razem, bracie, siostro ręka w rękę z nami chodź.

 

Bo wielkiś Ty
Chwalę Ciebie, Panie i uwielbiam.
Wznoszę w górę swoje ręce,
Uwielbiając imię Twe. 2x
Bo wielkiś Ty,
Wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt.
Nie dorówna Tobie nikt.

 

Boża radość jak rzeka
1. Boża radość jak rzeka /2x
Boża radość wypełnia duszę mą, Alleluja!
Boża radość jak rzeka /2x
Boża radość wypełnia duszę mą.
2. Boża miłość jak rzeka…
3. Boży pokój jak rzeka…

 

Boże, Twa łaska (new)
Boże, Twa łaska nad nami jest.
Twoja miłość przychodzi wciąż.
Działasz w mocy pośród nas.
Przenikasz serca, gładzisz grzech. /x2

My chcemy więcej Ciebie,
więcej łaski Twej.
Pragniemy więcej mocy,
więcej miłości Twojej. /x2

 

Bóg jest tu
Bóg jest tu, Bóg jest tam,
Bóg jest w każdym z nas
I w sercu Go mam.
Światłem jest w ciemną noc
I w modlitwie mej słyszę Jego głos.
Bóg jest tu, dobry jest
W każdy czas

 

Bóg tak umiłował świat
Bóg tak umiłował Świat,
Że Syna swego Jednorodzonego dał,
Aby każdy kto w Niego wierzy
Nie zginął ale życie wieczne miał.
O Jezus, Jezus, Jezus /x2

 

Chlebie najcichszy (new)
Chlebie najcichszy otul mnie swym milczeniem.
Ukryj mnie w swojej bieli wchłoń moją ciemność

Przemień mnie w siebie
bym jak Ty stał się chlebem /x2
Pobłogosław mnie połam
Rozdaj łaknącym braciom /x2

A ułomki chleba,
Które zostaną /x2
Rozdaj tym, którzy
Nie wierzą w swój głód /x2

 

Chwalimy Pana dziś
Chwalimy Pana dziś (…) za łaski, które daje nam (…)
Chwalimy Pana dziś (…) za Jego moc (…)
Stajemy przed Tobą z otwartym sercem,
Nasze życie, Panie, dajemy Ci (dajemy Ci). /2x

 

Chwała Tobie Panie (new)
Biali, Czarni i Mulaci,
Latynosi i Azjaci,
Eskimosi i Indianie.
Wszyscy chwalą Ciebie Panie.

Ref. Chwała Tobie Panie
Tak było, tak jest i tak zostanie.  /x2

Na Saharze i Pekinie,
w Buenos Aires i w Cieszynie,
w Nowym Jorku i w Bombaju
Chwalą Ciebie w każdym kraju

Ref.

Wcześnie rano i o zmroku,
o dowolnej porze w roku,
w poście albo w karnawale
Nie ma dnia, gdy Cię nie chwalę.

Ref.

Wszędzie i o każdej porze,
wszyscy chwalą Ciebie Boże.  /2x

 

Ci, którzy Jahwe ufają
Ci, którzy Jahwe ufają
Są jak góra Syjon,
Co się nigdy nie porusza,
Ale trwa na wieki.
Góry otaczają święte miasto Jeruzalem,
Tak Jahwe otacza swój lud
I teraz i na wieki i teraz i na wieki.
I teraz i na wieki i teraz i na wieki.
Módlmy się o pokój, pokój, pokój…
(miłość…, wiarę)

 

Cieszę się
1. Cieszę się, Jezus zbawił mnie (x3)
śpiewam chwała alleluja
Jezus zbawił mnie
2. Kiedy byłem grzeszny…
3. Chcę powiedzieć wszystkim…
4. Będę Go uwielbiał…

 

Czcijmy Jezusa
Czcijmy Jezusa czcijmy Go(4x)

Powstał z martwych /2x
i On żyje na wieki już
Powstał z martwych /2x
Więc razem się radujmy /3x
Świętując zmartwychwstanie ten dzień.

 

Do Maryi tup, tup, tup
Do Maryi tup, tup, tup oj tak, tak.
By Maryi paść do stóp oj tak, tak.
Bo Maryja Matką Boga jest
Jej chwała niech będzie i cześć.
Bo Pan Jezus w piłkę grał oj tak, tak.
I też swoich kumpli miał oj tak, tak.
Bo Pan Jezus też wesoło się śmiał.
On także Dzieckiem był.

 

Dotknął mnie dziś Pan
Dotknął mnie dziś Pan
I radość ogromną w sercu mam (Alleluja)
Z tej radości chcę
Śpiewać i klaskać w dłonie swe.
Więc wszyscy razem chwalmy Go
Za to, że trzyma nas ręką swą. /2x

 

Dotknij Panie moich oczu
Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał.
Dotknij Panie moich warg, abym przemówił z uwielbieniem.
Dotknij Panie mego serca i oczyść je
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.

 

Dziś jest czas (new)
Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę,
W tej świątyni, którą my jesteśmy sami,
Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go.
Jego chwała wnet wypełni miejsce to.
Chwała, cześć! Chwalmy Go!
Chwała cześć! Chwalmy Go!

Bóg przebywa w chwale swego ludu.
On pragnie, aby wzywać Jego imię,
Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go.
Jego chwała wnet wypełni miejsce to.
Chwała, cześć!, Chwalmy Go!
Chwała, cześć!, Chwalmy Go!

 

Flaga
W moim sercu mieszka Bóg,
A Jego flagą radość jest.
W moim sercu mieszka Bóg,
A Jego flagą radość jest / 2x
Podniosę flagę wysoko, wysoko /2x
Niech pozna, pozna cały świat /2x
Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą /2x
Niech pozna, pozna cały świat /2x

 

Fale Twojej łaski Panie (new)
Ty Jesteś życiem mym, więc każdy ruch robię w Tobie Jezu
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi.
Ty jesteś drogą mą, więc każdy krok stawiam w Tobie Jezu
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi.

Fale Twojej łaski Panie
Gdzie nie spojrzę tam wciąż widzę Cię,
Twa miłość mnie uwiodła
Jezu jakże to możliwe jest

 

Gdy kiedyś Pan
1. Gdy kiedyś Pan powróci znów,
Gdy kiedyś Pan powróci znów,
Abyśmy też tam byli,
Gdy kiedyś Pan powróci znów.
2. Gdy święci swój opuszczą grób…
3. Gdy Boga tron otoczą w krąg…
4. Gdy Księgę swą otworzy Bóg…
5. Gdy po imieniu wezwie Pan…
6. Gdy ucztę nam zgotuje Bóg…
7. Gdy zabrzmi pieśń: Alleluja…

 

Gdy klęczę przed Tobą
Gdy klęczę przed Tobą, modlę się i składam hołd,
Weź ten dzień, uczyń go Twym,
I we mnie miłość wznieć.
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, beneticta tu.
Wszystko Tobie daję, każdy sen i każdą myśl,
Matko Boga, Matko moja,
Wznieś je przed Pana Tron.
Ave Maria…
Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twą radosną twarz,
Każda myśl, każde słowo,
Niech spocznie w dłoniach Twych.
Ave Maria…

 

Gdy na morzu
Gdy na morzu wielka burza
Jezus ze mną w łodzi jest. 2x
On za rękę trzyma mnie,
Łódka nie kołysze się.
Gdy na morzu wielka burza
Jezus ze mną w łodzi jest.

 

Gdy po wielkim połowie
Gdy po wielkim połowie
Jezus z uczniami siadł.
Spytał Szymona Piotra
Tak jak dziś pyta nas.

Ref. Bracie, siostro, czy miłujesz mnie?
Tak Panie, Ty wiesz, że kocham Cię.
Bracie siostro, czy idziesz mą drogą?
Tak Panie, Ty wiesz, że krocze nią.
Bracie siostro, czy niesiesz mój krzyż?
Tak Panie, Ty wiesz, że idę z nim
Bracie siostro, czy ufasz mi?
Tak Panie Ty wiesz ze ufam Ci

Słysząc te ewangelie Panie idziemy tam,
by ja głosić wśród ludzi tak jak Matka Twa /2x

Ref.

Do ostatniej wieczerzy Jezus z uczniami siadł,
wówczas wskazał, że zginie, aby znów żyć wśród nas /2x

Ref.

 

Hej Jezu Królem Tyś
1. Hej Jezu Królem Tyś (…)
Życie Twe uwalnia mnie (…)
Będę sławił cały dzień (…)
Doskonałe drogi Twe. (…)
Hej Jezu Panem Tyś (…)
Chcę słuchać Twoich słów. (…)
Twe królestwo ujrzeć chcę (…)
Wola Twa niech spełni się. (…)

2. Chwała Barankowi cześć (…)
Weź mnie do ziemi swej. (…)
Zwyciężymy w imię Twe (…)
Ogłosimy rządy Twe. (…)
Hej, o hej, o Lwie Judy! (…)
Jak potężny jesteś Ty! (…)
Hej, o hej, o Lwie Judy! (…)
Jak wspaniały jesteś Ty! (…)

 

Idzie Jezus
1. Idzie Jezus, spójrz jak kroczy On po wodzie,
Podnosi Cię i pomaga Ci wstać.
Idzie Jezus, On jest Panem tych spienionych fal,
Idzie Jezus, On kocha cię.

2. …On uświęca cię.
3. …On umacnia cię.
4. …On pociesza cię.

 

Ja wierzę, że to Jezus
1. Ja wierzę, że to Jezus,
Wierzę, że On Synem Boga jest,
On zmarł i powstał, aby żyć,
I za cenę śmierci życie dał.

Ref. Wierzę, że jest tu teraz- On tu teraz jest,
Stoi pośród nas – stoi pośród nas,
Ma moc nas teraz uzdrawiać – uzdrowienia moc,
Ma przebaczenia dar.

2. Ja wierzę Tobie, Panie,
Wierzę, że Tyś Synem Boga jest,
Zmarłeś i powstałeś, aby żyć
I za cenę śmierci życie dać.

Ref. Wierzę, że tutaj jesteś- Ty jesteś tu,
Stoisz pośród nas stoisz pośród nas,
Masz moc nas teraz uzdrawiać- uzdrowienia moc,
Masz przebaczenia dar.

 

Jak mi dobrze
Jak mi dobrze, że jesteś tu Panie
Jak mi dobrze, że jesteś tu Panie
Trzymaj mnie mocno dziś, zawsze chcę przy Tobie być
Trzymaj mnie mocno dziś, zawsze chcę przy Tobie być
Panie, panie, Panie mój
2. Boża miłość wypełnia mnie, Panie…
3. Boża radość wypełnia mnie, Panie…
4. Boży pokój wypełnia mnie, Panie…

 

Jaka siła jest
Jaka siła jest w splecionych mocno dłoniach!!
Jaką moc ma spojrzenie w ludzkie oczy!!
Jak dobrze jest gdy ludzi łączy serce!!
Każdy dzień inaczej się toczy!

 

Jesteś królem!
Jesteś królem! (…) Jesteś królem! (…)
Królem jest Bóg!
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie.
Stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc Go

 

Jeśli radość
Jeśli radość w sercu chcesz mieć,
Radość, która wiecznie ma trwać,
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę.
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwale i moc.
Głoś chwałę i moc . Głoś chwałę i moc.
Jeśli pokój…
Jeśli miłość…
Jeśli szczęście…
Jezus Chrystus moim Panem jest
Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja! /2x
On kocha mnie, On kocha mnie, Alleluja! /2x

 

Jezus zwyciężył
Jezus zwyciężył, to wykonało się,
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.
Jezus jest Panem, o, Alleluja!
Po wieczne czasy Królem królów jest.
Jezus jest Panem, Jezus jest Panem,
Jezus jest Panem, Jezus jest Panem,
Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem,
On jest Panem ziemi tej.

 

Już teraz we mnie
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody
Już teraz we mnie Twe Królestwo jest

 

Każdy dzień (new)
Ref. Każdy dzień przy Tobie, lepszy niż
poprzedni jest /2x
Co dzień rano będę chwalić i wieczorem wielbić Cię.
Każdy dzień przy Tobie Panie, lepszy niż
poprzedni jest /2x
To przywilej znać Ciebie, oddać siebie,
kochać jak Ty kochasz mnie.
Co za zaszczyt Cię wielbić, szczerze wielbić,
sercem wolnym z woli Twej.
Już od wschodu słońca chce, aż po zachód wielbić Cię

Ref.

Jak cudownie jest żyć tak prosto żyć tak
pokonując wszystko z Nim.
On pomaga mi unieść, lekko ugnieść wszystko to
co niesie dzień.
Już od wschodu słońca chce, aż po zachód wielbić Cię.

 

Każdy wschód słońca
Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada
nie pozwól nam przespać poranka. /2x

1.My, którzy wszystko liczymy, Ciebie mamy za darmo.
Dajesz nam siebie w całości i jesteś taki rozrzutny.

2.Nie dość, że do nas przyszedłeś, co dzień dajesz nam siebie.
Zostałeś z nami w tym Chlebie, który bierzemy do ręki.

3.Dałeś nam siebie za darmo, Twoja hojność zdumiewa.
Naucz nas liczyć dni nasze, niech człowiek już nie umiera.

4.Ty jesteś pełnią życia, daj nam Twojego chleba,
daj nam oddychać wiecznością, Twój oddech ożywia i wspiera.

5.Przyjdź Panie, przyjdź nareszcie jak przyszedłeś już kiedyś,
a co dzień nowy wschód słońca niech Ciebie nam zapowiada.

 

Klaszczmy w dłonie
Klaszczmy w dłonie / 4x
Tak, tak, ja potrzebuję Ciebie.
Tak, tak, będziemy tańczyć w niebie
Prawa nóżka, lewa nóżka
Prosto z serca, buźka.

 

Królestwo Boże (new)
Ref: Królestwo Boże jak ziarnko jest,
Gdy się je wsieje w ziemię.
Lecz wsiane wyrasta i staje się większe
Wypuszcza wielkie gałęzie  / x2

Taką samą miarą jak wy mierzycie
Odmierzą wam / x2
Kto ma temu będzie dane
A kto nie ma pozbawią go tego, co ma.
Taką samą miarą jak wy mierzycie
Odmierzą wam

Ref: Królestwo Boże..

Takim samym sądem jak wy sądzicie
Osądzą was / x2
Kto widzi drzazgę w oku brata
A belki w swoim oku nie potrafi dostrzec.
Takim samym sądem jak wy sądzicie
Osądzą was.

 

Laudato sii
Laudato sii, o mi Signore. (4x)
Laudato sii, pędzimy jak konie
Laudato sii, do Matki dreptaj
Laudato sii, mnie nie podeptaj

1. Niech Cię wysławia to, co stworzyłeś:
Słońce na niebie, księżyc wśród nocy.
Gwiazdy świecące, wiatry gwałtowne,
Żywioły wodne, ogień gorący.

2. I siostra nasza, matka ziemia,
Ta, co nas żywi i wychowuje,
Słodkie owoce, kwiaty i zioła,
I szczyty górskie, morskie głębiny.

3. Trzeba nam chwalić Ciebie, o Boże,
Trzeba nam śpiewać Tobie, o Boże,
Bo to jest sensem naszego życia.
Niech całe życie będzie piosenką!

 

Lud Twój Panie
Lud Twój Panie, lud pielgrzymi
Prosi byś był światłem.
Byś na drodze do Królestwa
Wzmacniał serca Swoim Ciałem
Zostań, zostań wśród nas, o Panie.

 

Mama Królowa (new)
Ref: Mama czuwa Mama wie,
czego każde dziecko chce.
Mama kocha Mama wie najlepiej,
czego mi brakuje,
czego potrzebuje.
Mama kocha Mama wie najlepiej.

Nie potrzebne Mamie
brylanty, złoto i korona.
Ona piękna jest bez tego
I Błogosławiona
Można Ciebie namalować ,
Można o Tobie śpiewać .
Bo Ty jesteś najpiękniejsza,
Bo Ty jesteś Królowa Nieba.

 

Maryjo zawsze będę Ci śpiewać (new)
Maryjo, zawsze będę Ci śpiewać, piosnkę taką najprostszą.
Chwaląc Cię za to, co dajesz wszystkim
z wielką miłością. /2x

Czy dzień pochmurny, czy jasny, czy droga krótka, czy długa,
Czy też w kłopotach, radościach, czy pośród wahań
i potknięć,
Chcę oddać Tobie me serce, by biło wiarą, odwagą,
Bym zawsze gotów był dawać Twą miłość prostą
i piękną.

 

Miłość Twa
Miłość Twa (miłość Twa)
Od najwyższych gór wyższa jest
Wielka jest wierność Twa
Głębsza niż ocean bez dna
Wielka jest wierność Twa
Gdy do mnie zniżasz się.

 

Miłość Twa cudowna (new)
1.Miłość Twa cudowna, stała i niezmienna.
Mocna jest jak skała, chce się trzymać jej.
Ciągle mnie zachwyca, łapie i porywa.
Kiedy strach nadciąga, miłość niesie mnie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja,
o niej śpiewać chcę.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

2.Wciąż mnie zaskakuje, mocniej wciąż to czuję
Radość mnie wypełnia, serce śpiewać chce.
Kiedy mnie dotykasz, miłość mnie przenika
Jezu cos nowego, we mnie rodzi się.
Alleluja, Alleluja, Alleluja,
o niej śpiewać chcę.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

 

Moi przyjaciele (new)
Kiedy was nie ma to jakby nagle
zabrakło w moim życiu muzyki.
Kiedy was nie ma to czas mnie straszy,
Że przeminę, że będę chwilą.
Kiedy was nie ma to jakby niebo
Miało się rozstać na zawsze ze słońcem.
Kiedy was nie ma dość mam wszystkiego
I pragnę stąd naprawdę odejść.

Ref: Moi przyjaciele /x3
Bądźcie zawsze ze mną.
Moi przyjaciele /x2
Z wami wiem, że wszystko mogę,
Że wystarczy tylko chcieć.

Jak mam zaśpiewać, jak mam dziękować,
Jak wytłumaczyć, że bez was mnie nie ma?
Przytulę do was moją miłość
I wdzięczność moją w modlitwę zamienię.
Milion Aniołków narysuje
I po kolei postrącam z drzewa,
Dom na górze wybuduję
I zagram dla was kiedy trzeba.

 

Może masz zły dzień (new)
Może masz zły dzień, a może gubisz się
Wszystko wkoło drażni cię, już nie wiesz jak żyć, jak żyć.
Świat ułudą swą, nie dał szczęścia ci.
Chciałbyś uciec tam gdzie nikt,
gdzie nikt już nie znajdzie cię.

Zwróć twarz swą w stronę Pana
i spróbuj jeszcze raz.
On pójdzie tuż przed tobą , bo twoje drogi zna.
Zaufaj podaj rękę, a nie zawiedziesz się.
On smutek rozproszy twój, pomoże gdy tego chcesz.
Na zawsze pokochał cię nasz Pan i Bóg.

Odrzuć myśli złe, spójrz, rozejrzyj się.
W tłumie spróbuj znaleźć Go- On czeka na pierwszy twój krok.
Jezus widzi cię, skryte myśli zna.
Dobrze wie co trzeba ci, byś pokój i szczęście miał.

 

Nie bój się uwierzyć w cud (new)
Nie bój się uwierzyć, uwierzyć w cud.
Jezus jest przy Tobie, Jezus Twój Bóg. /2x

Powiedz tylko ufam Tobie, w Twoim słowie siła, moc. (Jezu ufam Tobie)
Jesteś mą radością Panie, Twe wezwanie wypełnić chcę.

 

Nie bój się
Nie bój się wypłyń na głębię
jest przy tobie Chrystus

 

Niechaj zstąpi Duch Twój
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce
Obmyj mnie i uświęć mnie
Uwielbienia niech popłynie pieśń.
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał
Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie
Jezus, tylko Jezus Panem jest.

 

Nie oddam Cię za nic na świecie (new)
Uwielbiam Cię Jezu,
Twa chwała niech na ustach mych
wiecznie trwa!
Uwielbiam Cię Jezu,
Twa miłość niechaj w sercu mym
zawsze trwa!
Ja pragnę Cię widzieć
Twej obecności szukać chcę
cały czas!
Ja pragnę Cię słyszeć
jak mówisz do mnie z dnia na dzień
kocham Cię!!!

Ref: Jezu uwielbiam Cię,
Jezu wywyższam Cię
nie oddam Cię za nic na świecie, o nie!

 

Niepojęty, niezmierzony (new)
1.Z głębokości mórz, aż po szczyty gór
stworzenie objawia majestat Twój.
Od kolorów jesieni po wiosenny nów
wszystko śpiewa Ci pieśń pełną cudownych słów,
ogłaszając.

Ref. Niepojęty, niezmierzony,
gwiazdy stworzyłeś na niebie
i każdą z nich znasz,
wspaniałym Bogiem Tyś jest.

Wszechmogący, nieskończony,
w zachwycie klękamy przed Tobą,
by wyznać Ci, że wspaniałym Bogiem Tyś jest.

2.Kto uwalnia błyskawic moc w czasie burz,
kto maluje kolory porannych zórz.
Słońce stworzył na niebie i dał mu swą moc,
orzeźwienie przynosi w gwieździstą noc.
Tylko Ty.

Ref.
Zawsze dobry, miłujący,
znasz moje serce i mimo to
wciąż kochasz mnie.
Wspaniałym Bogiem Tyś jest.

 

Otwórz me oczy, o Panie (new)
Otwórz me oczy, o Panie,
Otwórz me oczy i serce.
Chcę widzieć Ciebie. /2x
Wywyższonego widzieć chcę,
ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały.
Wylej swą siłę i moc,
gdy śpiewam
święty, święty, święty! /x3
Chcę widzieć Ciebie.

 

O wychwalajcie Go!
O wychwalajcie Go wszystkie narody
I wysławiajcie Go wszystkie ludy
Jego łaskawość nad nami potężna
A Jego wierność trwa na wieki
O alleluja, alleluja!
O alleluja, alleluja!

 

Ofiaruję Tobie Panie mój
Ofiaruję Tobie Panie mój
Całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki.
Oto moje serce przecież wiesz
Tyś Miłością mą jedyną jest.

 

OOO, niebo jest w sercu mym
Ref. OOO, niebo jest w sercu mym (4x)
1. Królestwo Boga tutaj jest – niebo jest w sercu mym
Majestat Jego wokół nas…
I w Nim radości pełnia jest…
Świętości światło bije w krąg…
2. Swe cenne życie za mnie dał…
Bym sobie wieczne życie miał…
W Chrystusie moja światłość jest…
Nadzieja na dziedzictwo me…
3. Świątynią Jego tronu my…
A Jezus fundamentem jest…
Powróci wkrótce, by nas wziąć…
Przez Ducha swego woła “Przyjdź”…

 

Oto jest dzień
Oto jest dzień /2x
Który dał nam Pan /2x
Weselmy się /2x
I radujmy się w nim /2x

Oto jest dzień, który dał nam Pan,
weselmy się i radujmy się w nim.

Oto jest dzień /2x
Który dał nam Pan

 

Oto są baranki młode
Oto są baranki młode,
oto ci, co zawołali alleluja
Dopiero przyszli do zdrojów,
światłością się napełnili, Alleluja, alleluja!

 

Pana wielbić chcę (new)
Pana wielbić chcę, Pana wielbić chcę
Dać Mu chwałę, cześć, dać Mu chwałę, cześć
Opowiadać o potężnych dziełach Jego.
Ludziom Boga dać, ludziom Boga dać
W Nim też zawsze trwać, w Nim też zawsze trwać
Aby była w nas chwała i moc.
Chwała Mu, chwała Mu,
Chwała, chwała, chwała Jezusowi zawsze
Chwała Mu, chwała niechaj brzmi.

 

Panie, my Twoje dzieci (new)
Panie my Twoje dzieci,
wybrane w imieniu Twym.
Jedno serce i cel nas gromadzi,
by wielbić Cię i śpiewać hymn.
Tylko Ty, Panie jesteś fundamentem,
nie musimy się bać.
Gdy nadejdą burze my będziemy trwać,
bo Ty zbawiłeś nas, bo Ty zbawiłeś nas.

 

Panie wielbię Cię (new)
Panie wielbię Cię i chcę z dnia na dzień
Bliżej Ciebie być z Tobą zawsze żyć
Panie wielbię Cię.

 

Pan jest Pasterzem moim
Pan jest Pasterzem moim,
Niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie,
Nad wody spokojne prowadzi mnie.

 

Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże
Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże
Czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem. 2x
Czuwa nade mną Bóg /3x

 

Panie, Twój tron
Panie, Twój tron wznosi się
Nad wszystkie ziemie świata.
Jesteś Najwyższy,
Panie mój, Królu mój.
Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię,
Wywyższamy Cię, Boże nasz.

 

Panie wielbię Cię
Panie wielbię Cię
I chcę z dnia na dzień
Bliżej Ciebie być
Z tobą zawsze żyć
Panie wielbię Cię

 

Paś Owieczki me (new)
Wczesnym rankiem trudno oczom wierzyć,
Ze snu jakaś postać jawi się.
Tam, gdzie mgły poranne jeszcze leżą,
Ktoś jak gdyby Mistrz, a może cień.
Każdy wypatruje w stronę brzegu,
Szept się niesie: przecież to jest Pan.
Przyjdą, chleb i rybę razem zjedzą,
A Piotrowi powie Jezus Pan.

Ref: Paś owieczki me, i naśladuj Mnie.
Gdziekolwiek twoja droga będzie wieść.
Piotrze czy miłujesz mnie?
Ja wiem co teraz czujesz,
Odtąd paś owieczki me.

Już nadszedł czas, że Jezus musi odejść,
Obietnicę Boga daje im.
Dla uczniów darem to miłości Bożej,
By sprostać mogli poleceniom tym.
Wędrujcie wzdłuż i wszerz
I głoście dobrą wieść.
Uczyńcie z ludzi uczniów moich rąk,
Niech każdy z nich ochrzci się,
W Trójjedyne Imię me,
Jam jest z wami choć odchodzę stąd.

Ref:

 

Pobłogosław Panie
1.Pobłogosław Panie z wysokiego nieba.
Hej! Co by na tym stole nie zabrakło chleba
Hej! Co by na tym stole nie zabrakło chleba
2. Nie zabrakło chleba, nie zabrakło gruli
Hej! Ani tej miłości do naszej matuli!!
Hej! Ani tej miłości do naszej matuli!!

 

Pójdę do nieba piechotą
Ref.: Pójdę do nieba piechotą,
przez wodę, przez błoto,
nie pytaj mnie po co?
Pójdę ze Stróżem Aniołem,
tak pójdę jak stoję,
nie zabiorę z sobą nic.
1. Jak jest po tamtej stronie snu,
czy duchy widzą Wielki Wóz,
czy duchy widzą Ziemi kształt,
jak znoszą szybkość świetlnych lat.
2.Na powitanie wielki bal,
duchy tańczące w tysiąc par.
Anioł wodzirej daje znak,
Bóg ze wszystkimi za pan brat.
3.Wnet Anioł Stróż przedstawił mnie,
duchom, aniołom, Bogu też.
Znasz może Polskę, biedny kraj,
oto jej syn, rękę mu daj.

 

Prawo miłości
1.Kochany bracie, kochana siostro,
Nie wiem, kim jesteś,
Nie wiem, gdzie żyjesz,
Lecz chcę dla ciebie poświęcić wszystko,
Chcę dać ci siebie.
Ref.: Takie jest prawo miłości, które dał Pan.
Takie jest prawo miłości, jest kluczem nieba bram.
Takie jest prawo miłości i jego strzeżmy,
I miłość wszystkim dokoła ze sobą nieśmy.
2. Gdziekolwiek jesteś,
Skądkolwiek przyjdziesz,
Na jakiejkolwiek spotkam cię drodze,
Zawsze otwarte moje ramiona przygarną ciebie.

 

Prawda jedyna (new)
1. Prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu,
że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat.
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy
i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.

Ref. Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie,
Jezus cierpiał za mnie.

2. Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł
i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat.
Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział
zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył.

 

Przed tronem Twym (new)
Przed tronem Twym stoimy
Wpatrzeni w Twej miłości blask.
Do Ciebie Panie podobni
Stajemy się widząc Twą twarz.

Chwała Twa wypełnia nas
Obecności Twojej blask
Gdy wielbimy Ciebie wiem,  jesteś tu

 

Przyjaciela mam
Przyjaciela mam, co pociesza mnie,
Gdy o Jego ramię oprę się,
W Nim nadzieję mam, uleciał strach,
On najbliżej jest, zawsze troszczy się.
Królów Król, Pan i Bóg,
Królów Król, z nami Bóg,
Jezus 4x

 

Przyjdźcie do Stołu Miłosierdzia (new)
Przyjdźcie do Stołu Miłosierdzia,
gdzie Ciało i Krew Pana jest.
Wszyscy spragnieni przybądźcie
nakarmić dusze swe.

Przyjdźcie, bo Pan nas zaprasza,
wyciąga przebitą dłoń.
Syćmy się Ciałem Chrystusa,
bo przez Nie nam życie dał On.

 

Przyjdź jak deszcz (new)
1. Przyjdź jak deszcz
ożyw dziś suchą ziemię naszych serc,
przyjdź jak deszcz na spragniony świat.
Dotknij nas tak jak wiatr,
rozpędź smutek, otrzyj łzy,
zabierz tam, gdzie się w radość zmienia strach.

Wszystko dziś nowe staje się.
Panie, przyjdź  i napełnij mnie!

Ref. Przyjdź jak deszcz do spragnionych serc,
tak pragniemy Ciebie, Panie.
Niech Twa moc dziś objawi się, pokaż swoją chwałę!

2. Przyjdź jak deszcz Panie nasz
obmyj gorycz, żal i ból. Pozwól dziś
niech nadzieja kwitnie w nas.
To, co złe zniknie gdzieś nowy dzień nastaje już.
Jesteś jak słońca blask w pochmurny czas.

Wszystko dziś nowe staje się.
Panie przyjdź  i napełnij mnie

 

Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary (new)
Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary,
Pobłogosław Wino to i Chleb.

Ref. Wszystko, co niesiemy, wszystko co śpiewamy
Przyjmij w darze o dobry Boże nasz.

 

Raduje się dusza ma (new)
Raduje się dusza ma wielbi Pana swego
Będę Ci śpiewał z całej siły,
Sławić Cię będę za Twe dzieła
Będę Ci śpiewał z całej siły
Błogosławić będę Twoje imię
Jest miłosierny Pan zastępów
Moc Jego ramienia nad swym ludem
Pan mój Zbawca.

 

Sandały
1. Gdy uczniów swych posyłał Pan,
By nieśli wieść radosną,
Żegnając ich dał swoją moc
I mówił tak z miłością:
Ref.: Nie warto na drogę tę
Sandałów i płaszcza zabierać.
Nie trzeba nam srebra brać.
O dach nad głową zabiegać.
2. Nowinę tę głosili więc
Po czterech stronach świata.
Bogaci tak, nie mając nic,
Bo miłość jest bogata.

 

Spotkamy się w niebie
1. Spotkamy się w niebie pewnego dnia.
Spotkamy się w niebie twarzą w twarz.
Spotkamy się w niebie pewnego dnia.
Spotkamy się w niebie twarzą w twarz.
2. Spotkałem Jezusa…
3. Spotkałem Maryję…
4. Spotkamy Józefa…

 

Szczęśliwi młodzi
Szczęśliwi młodzi,
którzy mają czas,
aby czynić dobro.
Dobro i radość, dobro i radość
najprostszą drogą do świętości są.

 

Szedłem kiedyś
Szedłem kiedyś ścieżyną przez las,
Obok mnie kroczył Jezus i nikt nie widział nas
W czasie tej wędrówki Pan powiedział mi że
Bardzo, bardzo, bardzo kocha mnie oooooo
Bardzo, bardzo, bardzo kocha mnie.

 

Serce Jezusa (new)
W Swym Sercu na wieki ukryłeś nas
Odnaleźć Twą Miłość już czas.
Podnoszę me dłonie oddając Ci cześć,
Mocy moja uwielbiam Cię.

Jezu serce Twoje schronieniem mym,
Panie w Sercu Twoim mój dom.
Umiłował mnie Pan i mogę w Sercu Jego trwać
Umiłował mnie Pan. //x2

Jezu Serce Twoje schronieniem mym
Panie w Sercu Twoim mój dom.
Do nas zniżył się Pan,
By Serce Swoje oddać nam
Do nas zniżył się Pan
Alleluja

 

Świat byłby taki ubogi
Świat byłby taki ubogi
Gdybyśmy się nie spotkali
Bo nasza miłość ubogaca świat
Ty kochasz mnie, a Ciebie ja.

 

Światłość w ciemności świeci
Światłość w ciemności świeci
Ciemność jej nie ogarnia
Światłość w ciemności świeci
Ciemność jej nie ogarnia.

 

Święta Maryjo Królowo
Święta Maryjo Królowo
Naszych codziennych spraw
Prowadź nas jasną drogą
Prowadź nas jasną drogą
Aż do niebieskich bram

 

Święty, święty uśmiechnięty
Taki duży, taki mały. może Świętym być.
Taki gruby, taki chudy. może świętym być.
Taki ja. i taki ty, może Świętym być.
Taki ja. i taki ty, może Świętym być.
1. Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda.
Kocha bliźniego, jak siebie samego. /2x
2. Kto się nawróci, ten się nie smuci.
Każdy Święty chodzi uśmiechnięty.
Tylko nawrócona, jest zadowolona.
Każda Święta chodzi uśmiechnięta.
3. Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje.
Bo święta załoga, kocha tylko Boga. /x2
4. Gdzie można dzisiaj Świętych zobaczyć?
Są między nami w szkole, i w pracy! /x2

 

Ta Krew
Ta Krew z grzechu obmywa nas
Ta Krew czyni nas bielszym od śniegu
Ta Krew grzechu obmywa nas
To jest Baranka Święta krew

 

Tato
Ref: Nie boję się gdy ciemno jest
ojciec za rękę prowadzi mnie /x2
1.Dziękuję ci Tato za wszystko co robisz
że bawisz się ze mną na rękach mnie nosisz
dziękuję ci Tato i wiem to na pewno
przez cały dzień czuwasz nade mną
2.Czasem się martwię czegoś nie umiem
ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz
śmieję się głośno kiedy żartujesz
bardzo cię kocham i potrzebuję
3.Nasz ojciec mieszka w niebie
kocha mnie i ciebie
on nas kocha, kocha mnie i ciebie
4.Sanki są w zimie rower jest w lato
mama to nie jest to samo co tato

 

To szczęśliwy dzień
To szczęśliwy dzień,
Dziękuję Bogu za pogodę,
to szczęśliwy dzień
I dla Pana przeżywam go.
To szczęśliwy dzień,
I wszystko będzie dobrze,
Żyjąc w każdym dniu
Słowem, które daje nam.
Tobie chór aniołów
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń
Chwała Barankowi! 2x
Alleluja, alleluja, alleluja
Chwała i cześć 2x
Ty jesteś radością
Ty jesteś radością mojego życia ooo Panie mój \2x
Ty jesteś moim Panem \3x
Na zawsze jesteś Panem mym
Ty jesteś pokojem….
Ty jesteś uśmiechem…
Ty jesteś uśmiechem…

 

Tylko Ty, Panie
1.Ty wskazałeś drogę do miłości,
Ty Panie.
Ty zmieniłeś świat swym zmartwychwstaniem,
Ty Panie, Panie.
Tylko Ty jeden wiesz co w mym sercu, dzieje się,
tylko Ty, Panie, tylko Ty. /2x

2. Ty oddałeś życie za nas wszystkich,
Ty Panie.
I dlatego jesteś tak mi bliski,
Ty Panie, Panie.
U twych stóp cały świat, Ty wiesz co czeka nas,
tylko Ty, Panie, tylko Ty. (2x)

3. W moim sercu jesteś w dzień i w nocy,
Ty Panie.
Choć mym oczom jesteś niewidoczny,
Ty Panie, Panie.
Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się,
tylko Ty możesz pomóc mi. (2x)

 

Tyś jak skała
Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze,
Panie nasz, Boże nasz.
Tyś jak wiatr w swej naturze,
Tyś jest Stwórca wszystkich nas.
Łamdarej, łamda o!
Światłem swym rozświetlasz drogę,
Która prosto wiedzie nas
Tam gdzie źródło Twej miłości,
Gdzie radośnie płynie czas.
Łamdarej, łamda o!…

 

Ty światłość dnia (new)
1. Ty światłość dnia wszedłeś w moje ciemności,
dałeś mi wzrok, abym mógł
widzieć Twą Twarz i Spojrzenie Miłości,
którym roztapiasz mój strach

Ref. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę, jestem tu,
by wyznać: to mój Bóg.
dobry i łaskawy, cały tak wspaniały, ponad wszystko cenny
dla mnie jest. x2

I niczym nie odpłacę się
za miłość Twą i za Twój Krzyż! x3

 

Ty tylko mnie poprowadź (new)
1. Gdy drogi pomyli los zły
I oczy mgłą zasnuje
Miej w sobie tę ufność
Nie lękaj się
A kiedy gniew świat ci przesłoni
I zazdrość jak chwast zakiełkuje
Miej w sobie tę ufność
Nie lękaj się
Ref. Ty tylko mnie poprowadź
Tobie powierzam mą drogę
Ty tylko mnie poprowadź
Panie mój
2. Poprowadź jak jego prowadzisz
Przez drogi najprostsze z możliwych
I pokaż mi jedną
Tę jedną z nich
A kiedy już głos twój usłyszę
I karmić się będę nim co dzień
Miej w sobie tę ufność
Nie lękaj się

 

Ty ukochałeś mnie (new)
Uwielbiam Cię Panie, bo Ty jesteś pośród nas.
Dziękuję Ci za dar mojego życia.
Ukochałeś mnie do końca jako grzesznika.
I życie Swoje oddałeś abym żył.

Ref. Uwielbiam Cię, bo Ty ukochałeś mnie
Właśnie takim, jaki jestem /x2

Dziękuje Ci za Twoją dobroć i za dar odkupienia.
Który stał się moim udziałem.
Ukochałeś mnie do końca jako grzesznika
I życie Swoje oddałeś abym żył.

Ref.

 

Uwielbiam Imię Twoje Panie
Uwielbiam Imię Twoje Panie
Wywyższam Cię i składam Ci hołd
W przedsionku chwały Twej staję
Z radością śpiewam Ci pieśń
Ref: O Panie Jezu chcę wyznać, że
Ja kocham Ciebie ty zmieniasz mnie
Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił
Dajesz mi siebie bym na wieki żył.

 

W ciszy szukam słów (new)
W ciszy szukam słów, by podziękować za Twą miłość.
W ciszy jest mój Bóg, tam zawsze szukam Go.
W ciszy serca brzmi radosne “fifat” mojej duszy.
W ciszy pragnę być, milczeniem u stóp Twych…

W ciszy modlitw szmer każdego dnia do
Ciebie wznoszę.
Życie daję swe, Ty w cisze zmieniasz je.
Dzięki za miłość Twą nie pragnę już niczego
więcej, nie szukam prostych słów, bo ciszą jest mój Bóg.

 

Wielbić Imię Pana Dziś Chcę
Wielbić Imię Pana Dziś Chcę / 3 x
To mój Bóg

1.Imię Pana jest twierdzą
warowną twierdzą
skałą zbawienia
schronieniem mym / 2 x

 

Wierzę, że droga (new)
Znów chronię się, pod skrzydeł Twoich cień,
zbłądziłem lecz, znów odnalazłeś mnie.
Tak wiele jest dróg, które wiodą ku Tobie,
dlaczego wciąż tak łatwo gubię się?

Ref: Wierzę, że droga, którą idę
jest Panie jedną z Twoich dróg.
Zamykam oczy żeby widzieć,
otwieram serce na Twój cud.
Do Ciebie wołam w trudną chwilę
ufam Ci kiedy ziemia drży,
za to, że zawsze jesteś przy mnie
chcę podziękować Panie Ci!

 

W kruszynie chleba (new)
W kruszynie chleba, Panie, jesteś
schowany Ty, wielki Pan.
Przychodzisz do nas już przez wieki,
by ofiarować siebie nam.

W tych kroplach wina Twoja krew,
przelana za nas, Panie mój.
Tak wiele jej na krzyżu było,
aby odkupić nas od zła.

Ty, Panie, miłością jesteś.
Ty, Panie, kochasz nas
i proszę Ciebie, by tak było
wciąż przez wiele lat.

 

Wszystkie narody klaskajcie
Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
Bo Pan najwyższym jest Królem
Na całej ziemi.
Śpiewajcie wszystkie narody,
Śpiewajcie radosnym głosem,
Śpiewajcie Królowi.

 

Wszystko co mam (new)
Przed Tobą, Wszechmocny kolana zginamy.
Dla Ciebie żyjemy stworzeni by kochać Cię.
Przed Tobą, Przedwieczny korony składamy.
Ty jesteś spełnieniem tęsknoty naszych serc.

Ref. Wszystko co mam
To prawda i łaska
Wypisać je chcę
Na serca tablicach

Przed Tobą, Wszechmocny kolana zginamy.
Dla Ciebie żyjemy stworzeni by kochać Cię.
Przed Tobą, Przedwieczny korony składamy.
Ty jesteś spełnieniem tęsknoty naszych serc.

Ref.

Jesteś naszą dumą, grą na strunach
Niewinnego serca śpiewem.
Jesteś naszą dumą, grą na strunach
Serca niewinnego.

 

Wszystko Panie Ciebie chwali
1. Wszystko Panie Ciebie chwali
Ptaki, kwiaty, wicher, woda
Bo Ty wszystko masz w opiece
Wszystko Tobie się podobać chce
2. Panie jestem Twoim dzieckiem
Ukochałeś mnie nad życie
Mocną ręką mnie prowadzisz
Błogosławisz mi sowicie sam.

 

Zacznijcie śpiewać
Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie
w cytrę słodką, dźwięczącą i lirę
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię
chwalcie Jego moc, sławcie Jego cześć
Alleluja

 

Zanim powiem słowo (new)
Nie ma za trudnych spraw,
nie ma zbyt łatwych też – dla Ciebie Panie
Ty przecież wszystko wiesz.
Każdą potrzebę znasz,
słyszysz mój śmiech i płacz
dla Ciebie Panie, to przecież ważne jest.

Ref: Ja wiem, że wszystko jest możliwe,
że nie ma rzeczy bez znaczenia,
dlatego modlę się do Ciebie, dobry Panie.
I wiem, że zanim powiem słowo
Ty Boże znasz już całe zdanie.
Uwielbiam Cię, Twoja wola niech się stanie.

 

Zaufaj Panu już dziś (new)
1. Jak się nie bać, powiedz jak kiedy w strachu żyje świat
Zaufaj Panu już dziś .
Jak uwierzyć, powiedz mi kiedy już nie wierzę w nic
Zaufaj Panu już dziś.
Jak mam kochać, powiedz jak kiedy rani mnie mój brat
Zaufaj Panu już dziś.
Jak być dobrym, powiedz mi kiedy świat jest taki zły
Zaufaj Panu już dziś.

Ref: Zaufaj Panu już dziś!
Zaufaj Panu już dziś!

2. Jak mam walczyć, powiedz jak kiedy silnej woli brak
Zaufaj Panu już dziś.
Jak pokonać własny grzech kiedy pokus tyle jest
Zaufaj Panu już dziś.
Jak się cieszyć, powiedz mi kiedy płyną gorzkie łzy
Zaufaj Panu już dziś.
Jak do ładu z sobą dojść kiedy siebie mam już dość
Zaufaj Panu już dziś.

Ref.

3. Jak nie zbłądzić, powiedz mi kiedy nie wiem dokąd iść
Zaufaj Panu już dziś.
Jak nadzieję w sercu mieć kiedy wszystko wali się
Zaufaj Panu już dziś.

Zbudowani na Chrystusie (new)
Zbudowani na Chrystusie,
w Nim zakorzenieni,
mocni w wierze i wdzięczni,
bo On jest źródłem życia.

Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie,
ani śmierć, ani życie, utrapienia i prześladowania.
Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie,
ani śmierć, ani życie, utrapienia i prześladowania.
Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwa, dzięki Temu,
który nas umiłował.
Alleluja, Alleluja / x3

 

Złożyłem w Panu całą nadzieję
Złożyłem w Panu całą nadzieję 2x
A On schylił się nade mną i wysłuchał wołania mego. 2x
Wydobył mnie z dołu zagłady,
Wydobył mnie z kałuży błota,
A stopy me postawił na skale
I umocnił moje kroki.

 

Zrzuć ciężary na Jezusa
Zrzuć ciężary na Jezusa
On kocha Cię /x2
Wyżej, wyżej, wyżej, wyżej, wyżej Jezus coraz wyżej
Niżej, niżej, niżej, niżej, niżej szatan coraz niżej